384. Laika Zīmes - Kāpēc ticība tiek pārbaudīta?

Laika zīmes
00:59:13
Publicēts 07.04.2022

LKR raidījums "Laika zīmes" 07.04.2022.


Rakstu vieta: 1.Pētera vēstule 1:1-3-12


Viesi:


Jānis Ozolinkēvičs - Latvijas vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Viesturs Reķis - Septītās dienas adventistu draudzes "Cerība" un Bauskas draudzes mācītājs, bīskaps emeritus


www.lkr.lv
www.facebook.com/kristigaisradio
www.lkrtv.lv


Ziedojumi Latvijas Kristīgā radio darbam:


Latvijas Kristīgā Radio Atbalsta Biedrība
PVN reģ. Nr. LV - 40008020931
Norēķinu konts: LV83UNLA0002400700229
A/S SEB "Latvijas Unibanka" Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X


Paldies par Jūsu līdzdalību Tā Kunga darbā!