Līdz ar rudens iestāšanos, Gulbenes evaņģēliski luteriskajā draudzē atsāksies arī Svētdienskola bērniem, kas tradicionāli notiek katru svētdienu dievkalpojuma laikā. Svētdienskola tiks atsākta 25.septembrī ar riteņbraucienu netālu no pilsētas.

Svētdienskolas nodarbībās ir laiks Dieva Vārdam, lūgšanām, pateicībām, radošiem darbiem, savstarpējām sarunām, kā arī sadraudzībai. Svētdienskolas atklāšanas riteņbraucienā uz "Ojāriem" (netālu no pilsētas) tiks kopīgi vārīta zupa uz ugunskura, spēlētas spēles, izteiktas lūgšanas un pateicības, kā arī pavadīts laiks sadraudzībā. Lietus gadījumā tikšanās notiks Svētdienskolas telpās. Pēc tam 2.oktobrī notiks Pļaujas svētku dievkalpojums, 8. un 9.oktobrī norisināsies draudzes rudens ekskursija. Savukārt 16.oktobrī dievnama mazajā zālē notiks pirmā Svētdienas skolas nodarbība. Katra mēneša pēdējā svētdienā notiek Ģimenes dievkalpojums, kurā piedalās arī bērni.