Gramzdas evaņģēliski luteriskajā baznīcā šī svētdiena – 25.septembris būs svētku diena. Vēl svinot reformācijas piecsimtgadi Latvijā un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) simto dzimšanas dienu tiks iestādīts Glika ozols un arī iesvētītas ērģeles.

Šogad dažādās Latvijas vietās tiek stādīti ozoli, kas izaudzēti no Ernsta Glika pirms vairāk nekā 300 gadiem stādīto ozolu zīlēm. Pie Gramzdas dievnama Glika ozols tiks stādīts plkst.14.00. Savukārt plkst.15.00 sāksies ērģeļu iesvētīšanas svētku dievkalpojums. Svētku noskaņu papildinās Lejaskurzemes mūzikas skolu kamerorķestris. Gramzdas baznīca ir vairākkārt pārbūvēta, sagrauta, dedzināta un atkal atjaunota. Dievnama vēsture sākas pēc Kurzemes hercoga 1567.gadā izdotā rīkojuma par dievnama celtniecību. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā Gramzdas baznīca bijusi lielākā lauku baznīca Lejaskurzemē. Otrā pasaules kara laikā baznīca tika nopostīta divreiz – sākotnēji nodedzināta, pēc tam kara beigās nograuta, atstājot tikai drupas. Tagad dievnams ir atjaunots, saglabājot arī daļu no drupām.