Novembra vidū latviešu valodā izdota pasaulē augsti novērtētā vācu vijoļmeistara Martina Šlēzkes grāmata “Skaņa”. Autors atklāti stāsta par savām ilgām pēc Dieva tuvuma un žēlastības, ticības krīzēm, kā arī sava aicinājuma atklāšanu un centieniem to piepildīt.

Grāmata ir autora aizraujošs stāstījums par savas profesijas noslēpumiem – katrs vijoles izgatavošanas posms, sākot no piemērota izejmateriāla atrašanas līdz instrumenta velvju veidošanai un lakošanai, rada līdzības cilvēka garīgās pamošanās brīnumam un tālākajam ticības nobriešanas ceļam. Kā raksta pats autors grāmatas priekšvārdā: “Kad kā vijoļmeistars šajā grāmatā aprakstu vijoles tapšanu, tad tā ir kā ekskursija pa manu darbnīcu, taču vienlaikus tas ir iekšējs ceļš ticības pasaulē. [..] Ticība līdzinās mākslas darbam. Tajā darbojas radošs spēks, svēta klātesamība, no kuras mēs varam dzīvot.” Autora skatījumā katrs cilvēks ir Dieva mākslas darbs. Dieva spēks mūsu dzīvē ir aktīvs, veidojošs, darinošs, atjaunojošs, tas ir celsmīgs un aicinošs. Autors raksta: “Laimes būtība ir meklēt dzīves piepildījumu, jautāt, kam jāpiepildās manā dzīvē. Tur, kur tas īstenojas par spīti dzīves šķiedru mezgliem un nepilnībām, tur darbojies īsts meistars.” Lasot grāmatu, var pamanīt, ka Martina Šlēzkes dzīvē Meistars ir Dievs. Grāmatas 14 nodaļās apskatīts plašs garīgo tematu loks – ticības rašanās brīnums, skanīgas un piepildītas dzīves priekšnosacījumi, Dieva darbs un cilvēka atsaukšanās un iesaistīšanās tajā, šaubas, ticības krīzes un to izdzīvošana, Svētā Gara veidojošais darbs, izaugsme garīgā kopienā, ikdienas vingrināšanās un paklausības nozīme Dieva iepazīšanā. Vērtējot grāmatu, bīskaps emeritus Pāvils Brūvers uzsver: “Grāmatas autors ir dziļi ticīgs cilvēks, kas caur savu profesionālo un garīgo izaugsmi atklāj mums, kā katrā notikumā saskatīt līdzību tam, kā Dievs veido mūs, lai mēs kļūtu par cilvēkiem, kuru dzīves skan Dievam par godu un līdzcilvēkiem par svētību.” 2021.gadā grāmata saņēma žurnāla “Christianity Today” balvu kategorijā “Kultūra un māksla”. Grāmatas izdevējs latviešu valodā ir SIA “Libri Style”. Grāmatu var iegādāties veikalos “Amnis”, “Ihtis”, “Kala Raksti” un “Jānis Roze”. Par pasūtījumiem vairumā, sākot no deviņām grāmatām, rakstīt uz e-pastu:libris@libris.lv