Tuvojas Adventa laiks un jau šajā svētdienā, 27.novembrī, Adventa vainagā tiks iedegta pirmā svece. Talsu luterāņu draudze šim nolūkam piedāvā iespēju iegādāties sveces, kas gatavotas no dabīgām izejvielām. Iegūtie līdzekļi tiks izlietoti baznīcas grāmatu galda iegādei.

Vairākas sievietes no Talsu draudzes nolēmušas darināt sveces, lai rastu papildu līdzekļus, kurus izmantot, lai pie galdnieka pasūtītu baznīcas interjerā iederīgu un funkcionālu grāmatu galdu. 30 procenti no samaksātās summas tiks ziedoti šī mērķa sasniegšanai. Kopumā vajadzīgi 2500 eiro, kurus varētu iegūt, ja pārdotu aptuveni 3000 sveču. Ikviens, kurš vēlas savā Adventa vainagā iedegt Talsu draudzes locekļu pašu gatavotas sveces un tādējādi atbalstīt arī ieceri par baznīcas grāmatu galda iegādi, aicināts sazināties ar Talsu draudzi.