Jau 28.reizi Latvijas Bībeles biedrība aicina piedalīties labdarības akcijā “Mana Adventa dāvana”. Šīs akcijas ietvaros tiek lūgti ziedojumi,lai pirms Kristus dzimšanas svētkiem dāvinātu bērnu Bībeles un Bībeles bērnu un jauniešu kalpošanām Latvijā.

Kristīgo bērnu nometņu "Luksofors" vadītāja Anastastija Garklāva norāda, ka šodien iepretim patēriņa pasaulei pusaudži jāorientē uz garīgām un kristīgām vērtībām. Bībele kalpo kā instruments, lai mācītu, kā dzīvot šajā mainīgajā pasaulē. Latvijas Bībeles biedrība par saņemtajiem ziedojumiem bērnu Bībeles un Bībeles dāvinās Biedrībai “TUVU”, palīdzības centram “Mārtiņmāja” Liepājā, Pestīšanas Armijas dienas centriem bērniem, Kalnišķu ciema Svētdienas skolai, draudzes “Pilsēta” kalpošanai bērniem ar īpašām vajadzībām, Vīlandes baptistu draudzes kalpošanai bērniem no sociāli apdraudētām ģimenēm “Cerību iela”, starpkonfesionālas komandas organizētajai nometnei “Luksofors” bērniem no sociāli apdraudētām ģimenēm, “Tabitas sirds” – kristīgās labdarības organizācijai Liepājā un citām kalpošanām bērniem un pusaudžiem Latvijā. Informācija par iespējām ziedot mājas lapā www.bibelesbiedriba.lv.