Mālpils evaņģēliski luteriskā draudze aicina draudzes locekļus, kā arī Mālpils un Sidgundas iedzīvotājus piedalīties Kristus dzimšanas svētku labdarības akcijā, lai sarūpētu dāvanas grūtībās nonākušām ģimenēm. Par saziedotajiem līdzekļiem tiks iegādātas dāvanu kartes.

Mālpils draudze svētkos vēlas iepriecināt ģimenes un bērnus no Mālpils un Sidgundas, dāvinot TOP veikalu dāvanu kartes. Arī aizvadītajā gadā šādā veidā tika palīdzēts desmitiem ģimeņu. Jēzus vārdi Mateja evaņģēlija 25.nodaļā atklāj, kā varam savam tuvākajam parādīt Dieva mīlestību praktiskā veidā – paēdinot, padzirdot, apģērbjot, apmeklējot un līdzīgos veidos. Turklāt Jēzus saka, ka tie, kas to dara, būtībā sniedz atbalstu Viņam. Ziedojumi tiks mīļi gaidīti līdz 18.decembrim. Informācija par iespējām ziedot pieejama Mālpils luterāņu draudzes Facebook lapā vai sazinoties ar Mālpils draudzi personīgi.