Sākot ar šo ceturtdienu, 26.janvāri, plkst.19:00 Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Rīgas Krusta baznīcā (Ropažu ielā 120) notiks iesvētes mācības kurss "Ievads kristietībā". Nodarbību ilgums no 26.janvāra līdz 30.martam.

Pēc iesvētes mācību kursa beigām dalībniekiem būs iespēja kristīties vai iesvētīties Rīgas Krusta baznīcā. "Ievads kristietībā" kursa mērķis ir iepazīstināt ar svarīgākajiem kristietības pamatprincipiem un izskaidrot kristīgās ticības pamatu. Jautājumu gadījumā var zvanīt mācītājam Kārlim Zikmanim 26579058.