Daņilova klosterī Krievijā tiek veidots Latvijas pareizticīgās Baznīcas garīdznieku, draudžu un dievnamu “melnais saraksts”. Tajā tiek iekļauti tie garīdznieki un draudzes, kas pieprasa Latvijas pareizticīgās Baznīcas neatkarību no Maskavas un nosoda karu Ukrainā.

Maskavas izdevumā “Аргументы Недели” (“Nedēļas Argumenti”) rakstīts, ka Latvijas pareizticīgie dzīvojot lielā satraukumā un neziņā par savas Baznīcas nākotni un nezinot, uz kuriem dievnamiem drīkst un nedrīkst iet. Atbildi sniedz Daņilova klosteris, kurā atrodas Krievijas (Maskavas) patriarhijas ārējo sakaru nodaļa un Svētās Sinodes rezidence, kā arī patriarha Kirila apartamenti. Daņilova klosterī tiek veidots uzticamo, kā arī naidīgi noskaņoto pareizticīgo saraksts, aicinot Latvijas ticīgos neapmeklēt tos dievnamus, kas neatbalsta Maskavas iebrukumu Ukrainā.