Pēc presē publicētās informācijas, ka Maskavas patriarhāts veidojot Latvijas Pareizticīgās baznīcas Krievijai “uzticīgo” un “neuzticīgo” draudžu un garīdznieku sarakstu, Valsts drošības dienests informē, ka situācija mūsu valsts Pareizticīgajā baznīcā tiek pārbaudīta.

Janvāra beigās Maskavas laikrakstā “Аргументы Недели” (“Nedēļas Argumenti”) tika citēts kāda Solovetskas klostera garīdznieka teiktais, ka Latvijas pareizticīgajiem iesaka vērsties Maskavas patriarhijas garīgajā centrā – Daņilova klosterī – lai viņi tur varētu uzzināt, uz kuru Latvijas pareizticīgo dievnamu drīkst iet, proti, kuras Latvijas pareizticīgo draudzes nenosoda Krievijas garīgās varas atbalstu karam Ukrainā. Pēc publikācijas varēja noprast, ka Daņilova klosterī tiek veidots Latvijas Pareizticīgās baznīcas garīdznieku, draudžu un dievnamu “melnais saraksts”. Valsts drošības dienests uzsver, ka pastāvīgi seko līdzi notikumiem Latvijā, vērtējot to iespējamo ietekmi uz nacionālās drošības interesēm. Dienests šobrīd vērtē arī tās norises, kas saistītas ar Latvijas Pareizticīgās baznīcas virzību uz autokefāliju jeb pilnīgu neatkarību no Krievijas pareizticīgās baznīcas.