Nīderlandes Reformātu Bībeles biedrība ir izdevusi teju 10 000 Jaunās Derības ukraiņu valodā. Īpašās Bībeles ar kamuflāžas vākiem ir domātas karavīriem Ukrainā. To izplatīšanu nodrošina vietējais ukraiņu kapelāns un mācītājs Všyvskins un citi brīvprātīgie.

"Tranšejās nav ateistu," atzīst kāds brīvprātīgais. Tagad Ukrainā karavīri ir atvērtāki garīgiem jautājumiem nekā agrāk, jo viņi ikdienas saskaras ar cīņām un nāvi. Dieva Vārda  izplatītāji norāda, ka šis ir labākais laiks, kad dāvināt viņiem Bībeles. Viņiem jāzina ceļš uz pestīšanu un viņiem ir vajadzīgs atbalsts un mierinājums, ko var sniegt Dieva Vārds. Tāpat Bībele ir vajadzīga kapelāniem, lai vadītu savus karavīrus. Bez mācītāja Všyvskina Svēto Rakstu izplatīšanā aktīvi darbojas arī citi brīvprātīgie, tostarp kāds desmitgadīgs zēns. Viņš mudina karavīrus ticēt Dievam un lūgt. Viņš pats to dara katru dienu. Zēna tēvu nogalināja krievu karavīri, bet tas nav mainījis viņa nelokāmo ticību.