1. bauslis “Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā”

4. pārbaudes jautājums:
Vai esi gājis pie burvjiem, zīlniekiem, pareģiem, vārdotājiem, ekstrasensiem un cerējis uz viņu palīdzību? Vai esi pats nodarbojies ar zīlēšanu un maģiju?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Bet, kad jums sacīs: "Jums jāprasa zīlniekiem un pareģiem, kas muld un čukst," - tad atsakait: "Vai tad tautai nav jāgriežas pie sava Dieva? Jeb vai tai ar jautājumiem par dzīvajiem jāgriežas pie mirušajiem?” (Jes 8:19)

5. pārbaudes jautājums:
Vai esi māņticīgs, ticot horoskopiem, laimīgiem vai nelaimīgiem skaitļiem, dažādām zīmēm un parādībām vairāk, kā Dievam?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“.... Lai nu nāk tagad un tev palīdz tie debesu mērotāji un zvaigžņu novērotāji, kas pēc atsevišķiem jaunajiem mēnešiem aplēš to, kas nāks pār tevi! Tiešām, tie ir kā salmi, ko uguns aprij; tie nevarēs pat savu paša dzīvību glābt no liesmu varas. ...” (Jes 47:12-15)

6. pārbaudes jautājums:
Vai esi paļāvies uz sabiedrībā pausto viedokli par farmāciju, valsts drošību vai mākslīgo intelektu  vairāk nekā uz Dieva žēlastību?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību. (Psalms 1:1)