1. bauslis “Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā”

10. pārbaudes jautājums:
Vai esi savu godu un atzinību cilvēku priekšā meklējis vairāk nekā godu Dieva priekšā?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš Mani pazīst...” (Jer 9:23)
“Es esmu Tas Kungs, tas ir Mans Vārds, Savu godu Es citam nedošu, nedz Savu slavu elkiem.” (Jesaja 42:8)

11. pārbaudes jautājums:
Vai mīli savu tēvu, māti, bērnus, mazbērnus, māsicas un brālēnus vairāk kā Dievu?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā Mani, tas Manis nav vērts, un, kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā Mani, tas Manis nav vērts.” (Mat 10:37)

12. pārbaudes jautājums:
Vai bīsties no cilvēkiem, valsts varām, slimībām vai pat nāvi vairāk kā no Dieva?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Kādēļ tu bīsties no mirstīgiem cilvēkiem, no cilvēku bērniem, kas iznīkst kā zāle, un tomēr aizmirsti To Kungu, savu radītāju, kas debesis izpletis un licis pamatus zemei...? (Jes 51:12-13)
“Es jums teikšu, no kā jums būs bīties: bīstieties no Tā, kam ir vara nonāvēt un pēc tam iemest ellē. Tiešām Es saku: To bīstieties.” (Lūkas 12:5)