3. bauslis “Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt”

7. pārbaudes jautājums:
Vai esi lauzis savus publiski dotos solījumus, kuros tika piesaukts Dieva Personas vārds - piemēram ūdens kristībās, laulībās?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Ja tu esi Dievam devis solījumu, tad nekavējies to izpildīt, jo Viņam nav labs prāts uz neprašām. Ko tu esi apsolījis, to pildi! Labāk ir nesolīt nekā solīt un nepildīt.” (Sāl.māc. 5:3-4)

8. pārbaudes jautājums:
Vai esi pūlējies savā mīlestībā uz Dievu saprast Dieva Personas vārda cienīšanas nozīmi?

Ja "nē", tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Kungs, mūsu Valdniek, cik augsti godājams Tavs Vārds visās zemēs! Tava varenība sniedzas debesu augstumos! No bērnu un zīdaiņu mutes Tu Sev esi izveidojis pretspēku Saviem pretiniekiem, lai liktu apklust Saviem naidniekiem un atriebējiem.” (Ps 8:2-3)

9. pārbaudes jautājums:
Vai esi nekavējoties pārtraucis skatīties filmu, teātra izrādi vai kādu izklaides programmu, kurā tavi mīļotie aktieri ar necieņu lieto Dieva vai Jēzus vārdu?

Ja "nē", tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību.” (Ps 1:1-2)