3. bauslis “Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt”

10. pārbaudes jautājums:
Vai esi vienmēr savās domās un vārdos nesis slavas upuri Dieva Personas vārdam?

Ja “nē”, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu.” (Kol 3:17)
“Nesīsim tad caur Viņu slavas upuri Dievam vienumēr, tas ir, lūpu augli, kas Viņa Vārdu slavē.” (Ebr 13:15)

11. pārbaudes jautājums:
Vai esi savās dzīves neveiksmēs, slimībās un nelaimēs, dusmās un aizvainotībā sācis kurnēt pret Dieva Personas vārdu un piedēvēt Viņam ļaunus nolūkus?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Un tie sacīja Mozum: "Vai trūka kapu Ēģiptē, ka tu mūs esi izvedis, lai mirstam tuksnesī? Kāpēc tu mums tā esi darījis, izvezdams mūs no Ēģiptes?” (2. Moz. 14:11)

12. pārbaudes jautājums:
Vai esi sagādājis godu Dieva Personas vārdam ar savu svēto un dievbijīgo dzīvošanu?

Ja “nē”, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“…Daudzi sekos viņu baudu dzīvei, viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots…” (2. Pēt. 2:2)