4. bauslis “Piemini sabata dienu, ka tu to svētī”

4. pārbaudes jautājums:
Vai esi sabatā vairāk domājis par to, ko pats esi sasniedzis vai veltījis laiku pārdomām par Dieva glābšanu no garīgās verdzības?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana” (Kol 1:13-14)

5. pārbaudes jautājums:
Vai esi sabatā kurnējis un neesi pateicies Dievam par Viņa labestību un dotajām svētībām?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Laba lieta ir Tam Kungam pateikties un dziedāt Tavam Vārdam, Tu Visuaugstākais, paust rītos Tavu žēlastību un naktīs Tavu uzticību... Jo Tu, Kungs, mani esi iepriecinājis ar Savu darbu, es gavilēju par to, ko Tava roka dara.” (Psalms 92:2,3,5)

6. pārbaudes jautājums:
Vai esi sabata dienā zūdījies par nākotni un neesi pilnībā paļāvies uz Dieva aizgādību un žēlastību?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums.” (1. Pēt. 5:7)