Kristīgā humānās palīdzības organizācija „World Help” kopš tās dibināšanas 1991. gadā ir sūtījusi Bībeles uz tādām valstīm kā Ķīna un Krievija, savukārt kopš 2006. gada – arī uz Ziemeļkoreju. Līdzās Bībelēm organizācija veic arī pārtikas un citu preču sūtījumus.

Organizācija „Open Doors” raksturo Ziemeļkoreju kā pret kristiešiem ļoti naidīgu valsti. Kristieši savas ticības dēļ bieži tiek turēti ilgstošā apcietinājumā un piedzīvo spīdzināšanu. Arī Bībeles glabāšana Ziemeļkorejā ir nopietns noziegums. Organizācijas „World Help” mērķis ir sniegt palīdzību tieši šādās pasaules vietās, kur kristieši saskaras ar vajāšanu un kur nav brīvas pieejas Dieva Vārdam. Organizācijas misija „Palīdzība šodienai, cerība rītdienai” tiek īstenota, sniedzot gan garīgo, gan materiālo atbalstu. Misionāri uzsver, ka ziemeļkorejieši joprojām ir ļoti izslāpuši pēc Dieva Vārda un nereti riskē ar savu dzīvību, lai to iegūtu. „Pat pārtikas trūkuma un bada vidū – ja ziemeļkorejiešu priekšā noliksiet Bībeli un maisu ar rīsiem, viņi izvēlēsies Bībeli,” norāda misionāri. „World Help” vajātajiem kristiešiem Ziemeļkorejā jau piegādājusi simtiem tūkstošu Bībeles eksemplāru. Šo kalpošanu ikviens var finansiāli atbalstīt šeit.