LELB Burtnieku draudze, tās mācītājs Aldis Kalcenavs ar sievu Daci, svētdien, 1. oktobrī plkst. 14.00 visus mīļi aicina uz Burtnieku mācītājmuižu, kur notiks ikgadējais rudens bazārs – izsole.

Bazāri Burtnieku draudzē notikuši jau pirms simts gadiem un tā pamatā ir vēlme vākt līdzekļus kādam konkrētam mērķim. Kopš Burtnieku draudzes atjaunošanas, šis jau būs trīspadsmitais bazārs – izsole. Šogad mērķis būs vākt ziedojumus Mācītājmuižas durvju remontam. Draudzes ļaudis un ciemiņi ir aicināti ņemt līdzi un izsolīt kādas sev vairs nevajadzīgas lietas, kuras kādam citam var izrādīties vērtīgas un noderīgas.

Rīkojot bazāru – izsoli, Burtnieku draudze jau realizējusi dažādus Burtnieku mācītājmuižas uzlabojumus, kā, piemēram, atjaunots baznīcas lielo durvju portāls; torņa ieejas arkas un sienas; veikta lielo durvju restaurācija un torņa augšdaļas sienu remonts; restaurēta baznīcas altāra telpas loga vitrāža, atjaunoti torņa zvanu telpas logi, kā arī veikti daudz citi uzlabojumi. Pasākums arī ir iespēja sanākt kopā, vēl vairāk iepazīt līdzcilvēkus un satikties mīļā, jautrā un lietderīgā sadraudzībā. Gan ieejas maksa 1 eiro, gan iegūtie līdzekļi izsolē tiks pievienoti mērķa ziedojumam. Šī gada bazāra - izsoles pamatā izvēlēta rakstu vieta no Jāņa evaņģēlija 10:9 “Es esmu durvis. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks pestīts; un viņš ieies un izies, un atradīs ganības.”