"Draudžu Pavairošanas Misija rīko semināru "Aicināts. Taisnots. Izsūtīts", kas norisināsies  sestdien, 7. oktobrī plkst. 11:00 Jelgavā, Tirgoņu ielā 11 draudzes "Pestīšanas nams" telpās. Būt aicinātam, būt taisnotam, būt izsūtītam - ko tas nozīmē mūsu dzīvēs?

Kristus ir mūs aicinājis un taisnojis, bet Viņš ir arī Tas, kas mūs izsūta. Lūkas evaņģēlijā 10:2 teikts: "Pļaujamā daudz un strādnieku maz: tad nu lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš strādniekus sūta Savā pļaujā." Savs laiks ir lūgt, lai Viņš sūta strādniekus pļaujā, un savs laiks ir ļaut Viņam mūs izsūtīt druvā, jo tās ir gatavas pļaujai. Seminārā būs slavēšana, Dieva Vārds, apmācības un pārdomas. Organizatori mudina, – mācīties, stiprināties un apņemties iet, kad Kungs aicina. Seminārā kalpos Tims Trudo, (Tim Trudeau), Daniels Pedraza (Daniel Pedraza) un Aivars Treimanis. Vairāk informācijas pa tālruni 25400930.