Sākot ar 7. oktobri, Ogrē, Dārza ielā 25 (draudzes “Vārda Spēks” telpās) visas sievietes tiek aicinātas uz septiņu nodarbību kursu "Karaliskā Istaba". Tā ir Jaunajā Derībā pamatota mācība par cilvēka identitāti un jaunā cilvēka jaudu Kristū.

Nodarbību kursu vadīs Lāsma Antoneviča, kura to ir izveidojusi pēc sava personīgā pētījuma "Dari tāpat kā ES" (izdots 2022. gadā). Nodarbībās ietvertas tādas tēmas kā, “Dieva Trīsvienība un cilvēka trīsdaļība (gars, dvēsele un miesa)”, “Tēva, Dēla Jēzus un Svētā Gara daba un rīcība”, “Kā grēks un nāve ienāca pasaulē un sāka valdīt cilvēkā”, “Tev jāpiedzimst no augšienes, no Gara!”, “Jaunais cilvēks – statuss un ekipējums”, “Uzvilkt Jauno cilvēku, novilkt veco”, kā arī “Dieva darbs manī”. Kursu Sieviešu kalpošanā Ogres draudzē paredzēts sākt 7. oktobrī (sestdienā) pulksten 18:00 un turpināt reizi mēnesī.