Lai veicinātu sieviešu garīgo briedumu un izkoptu prasmes apgūto un piedzīvoto dot tālāk citām sievietēm jau 10. gadu Latvijā baptistu savienība nodrošina Māceklības programmu “Sieviete sievietei”. Pagājušajā nedēļā māceklības programmas pirmā kursa dalībnieces tikās uz iepazīšanās vakaru, lai stiprinātos sadraudzībā pirms plānoto mācību uzsākšanas 2024. gada martā.

Programma ir adaptēta no globālas misijas organizācijas “Entrust” un šobrīd mācības ir pieejamas latviešu valodā un tās veicina ticības māsas no Latvijas, kuras pašas ir pabeigušas māceklības programmu. Programma notiek vienu reizi gadā un tā ietver četrus kursus jeb mācību gadus, kuru laikā sievietes apgūst gan to, kā pieaugt Kristus līdzībā, gan pilnveido izpratni par Bībeli un tās nozīmīgumu, gan attīsta prasmes mazo grupu vadīšanai, kā arī izkopj spēju stiprināt un atbalstīt sievietes individuālās sarunās. Māceklības programma ir fokusēta uz dziļām un personīgām attiecībām ar Jēzu, un mācību laikā, ļaujoties Svētā Gara spēkam, notiek būtiskas izmaiņas dalībnieču sirdīs un raksturos. Mācību process ir balstīts uz mācīšanos caur attiecībām, lai veicinātu drošu, uzticības un cieņas pilnu gaisotni. Šobrīd visus četrus kursus ir pabeigušas 16 ticības māsas un šī mācību gada beigās pievienosies vēl sešas absolventes, bet kopumā apmācību programmā šo gadu laikā iesaistījušās vairāk nekā 60 sievietes.