Lietuvas Tieslietu ministrija ir juridiski atzinusi Konstantinopoles patriarham pakļauto pareizticīgo kristiešu kopienu, kas ļaus tai saņemt valsts finansējumu. Jaunajā eksarhātā kopumā būs desmit garīdznieki un desmit draudzes dažādās Lietuvas pilsētās.

Lietuvas pareizticīgie tiek uzskatīti par vienu no deviņām tradicionālajām reliģiskajām kopienām, tāpēc Konstantinopoles eksarhāta atzīšanai nav nepieciešams Seima lēmums un lēmumu par reģistrāciju pieņem Tieslietu ministrija. Konstantinopoles patriarhs Bartolomejs I vizītes Lietuvā laikā pērn martā paziņoja par nodomu izveidot baznīcas struktūru valstī. Viņš arī atjaunoja amatā piecus garīdzniekus, kurus pirms tam bija atstādinājis Maskavas patriarhāta Lietuvas pareizticīgo baznīcas galva Viļņas un Lietuvas metropolīts Inokentijs. Konstantinopoles patriarhāts, kura mītne atrodas Stambulā un kura galva Bartolomejs I amatā ir kopš 1991. gada, apvieno vairāk nekā piecus miljonus pareizticīgo Turcijā, Grieķijā un citviet.