No 14. līdz 16. martam Ventspils Mūzikas vidusskolā notiks festivāls „Ventspils ērģeļu dienas 2024”, kurā centrālais notikums būs ērģelnieces un LELB virsvaldes mūzikas komisijas locekles Vitas Kalnciemas meistarklašu nodarbības ērģeļspēles audzēkņiem.

Vita Kalnciema ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore, Ērģeļu klases vadītāja, kā arī Latvijas Ērģelnieku ģildes dibinātāja un vadītāja. Meistarklašu klausītāju un vērotāju skaits nav ierobežots, tāpēc piedalīties aicināti arī pedagogi, profesionāli ērģelnieki un citu mūzikas instrumentu pārstāvji un interesenti. Pasīvajiem dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par pedagogu profesionālo pilnveidi, un visas festivāla aktivitātes – meistarklases un koncertus – dalībnieki varēs apmeklēt bez maksas.