Latvijas Bībeles centrs (LBC) ir jauna direktora meklējumos. LBC ir starpkonfesionāla neformālās kristīgās izglītības iestāde. Tās mērķis ir apmācīt un sagatavot kristiešus ar bibliskām zināšanām un veicināt šo zināšanu pielietošanu viņu dzīves, darba un kalpošanas vietās Latvijā un ārpus tās.

Tāpat skolas vīzijā ietilpst veidot sapratnes tiltus starp dažādām baznīcām, konfesijām un sabiedrību, izmantojot izglītību, dialogu un sadarbību dažādos projektos. Direktora galvenie pienākumi ir vadīt, pārraudzīt LBC kalpošanu un studijas. Veicināt un uzturēt publisko atpazīstamību un veidot attiecības ar dažādu konfesiju vadītājiem un mācītājiem, kā arī piesaistīt finanses. Prasības: garīgais briedums, vadības un menedžmenta prasmes, stratēģiskā domāšana, komunikācijas prasmes, augstākā izglītība, kā arī angļu un latviešu valodas zināšanas, vēlama arī krievu valoda. Kandidātiem uz direktora amatu jāsūta CV ar trim rekomendācijām uz lbc@bible.lv.

Latvijas Bībeles centrs (bijušais Rīgas Starptautiskais Bībeles Institūts) kā daļa no Kristīgās Misijas “Atmoda” un Rīgas Bībeles baznīcas kalpošanas, tika dibināts 1992. gada 6. februārī. Latvijas Bībeles centra līdzšinējais direktors ir Vitālijs Petrenko.

Plašāka informācija interneta vietnē bible.lv.