23. martā Jēkabpilī norisināsies konference “Svētīta ģimene un laulība”. Konferenci organizē kristiešu draudze “Uzvara”. Uzrunas sacīs LVDA bīskaps un mācītājs Modris Ozolinkevičs, Andris Opengeims, kā arī kalpos mācītājs, daudzbērnu tēvs no Baltkrievijas.

Kā stāsta draudzes mācītājs Andris Opengeims, konference tiek rīkota, jo, pirmkārt, tā ir vajadzība. Viņš savā kalpošanas praksē saskaras ar daudzām problēmām ģimenēs – vai nu tās ir attiecības laulāto starpā, vai ar bērniem. Ir daudz nepareizu priekšstatu par laulību un ģimeni, tādēļ ir nepieciešams par to runāt un mācīt, lai atziņa un sapratne vairojas, uzsver mācītājs. Konferencē tiks runāts par bibliskiem standartiem un pamatiem, kas ir ģimene, vīrietis, sieviete, vīrs, sieva. Tāpat tiks runāts par praktiskiem attiecību jautājumiem. Būs atsevišķs laiks vīriešu sarunām ar vīriešiem, un sievietēm ar sievietēm. “Ja būs vesela ģimene, būs vesela draudze un sabiedrība,” uzsver Andris Opengeims. Uz konferenci ir aicināts ikviens, kā laulātie, tā arī tie, kas vēl ir tikai ceļā uz laulībām. Konference “Svētīta ģimene un laulība” - “Diviem ir labāk kā vienam būt” notiks 23. martā no pulksten 11 Jēkabpilī, Brīvības ielā 222.

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās, rakstot uz e-pastu: opengeims@inbox.lv vai pa tālruni 27820002, norādot konferences dalībnieku skaitu.