Pasaules evaņģēliskās alianses ģenerālsekretārs Tomass Širmahers veselības apsvērumu dēļ atkāpies no amata. Širmahers atstājis amatu vēl būdams savā pirmajā pilnvaru termiņā, kuram bija paredzēts beigties 2026. gada 28. februārī.

Pasaules evaņģēliskā alianse ir ievērojama, globāla kristīgā organizācija, kurā ir 600 miljonu locekļu. Vācietis, profesors un anglikāņu arhibīskaps Širmahers amatā stājās 2021. gadā, aizstājot ģenerālsekretāru Efraimu Tendero. Širmahers ieguvis četrus doktora grādus: vienu ekumēniskajā studijā 1985. gadā, vienu kultūras antropoloģijā 1989. gadā, vienu ētikā 1996. gadā un vienu reliģijas socioloģijā 2007. gadā. Viņam ir arī trīs goda doktora grādi.

Pirms kļūšanas par Pasaules evaņģēliskās alianses vadītāju Širmahers strādāja globālajā evaņģēliskajā organizācijā kā asociētais ģenerālsekretārs teoloģisko problēmu un ticības un starpreliģiju attiecību jautājumos.