Atsaucoties uz 3. maijā ASV notikušajā Apvienotās Metodistu Baznīcas Ģenerālkonferencē pieņemtajiem lēmumiem, atļaut ordinēt LGBT mācītājus un laulāt viendzimuma pārus, Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca nākusi klajā ar paziņojumu.

Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca tic, ka Dieva Vārds skaidri māca par cilvēka seksualitātes izpausmēm, un ka vislabākā iespēja harmoniskām attiecībām ģimenē un sabiedrībā ir dzīve atbilstoši Dieva dotai kārtībai un Bībeles principiem. Līdz ar to Baznīca neatbalsta homoseksuālu praksi un uzskata to par neatbilstošu kristīgai mācībai. Par Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas garīdznieku nevar tikt iecelts cilvēks, kurš praktizē vai popularizē homoseksuālu dzīvesveidu. Tāpat Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas garīdzniekiem nav atļauts laulāt viena dzimuma pārus vai svētīt viena dzimuma pāru savienību. Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas dievnami, ēkas un draudžu pulcēšanās vietas, kā arī to aprīkojums nedrīkst tikt izmantots homoseksuālu attiecību legalizēšanai vai popularizēšanai.

Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca uzsver, ka Dieva žēlastība ir pieejama visiem cilvēkiem un Baznīca ar prieku ir gatava kalpot visiem cilvēkiem saskaņā ar Svētajiem Rakstiem. Kā arī neatkarīgi no dažādiem viedokļiem, kas nākotnē par homoseksualitāti varētu veidoties citu valstu Apvienoto Metodistu Konferencēs, Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas nostāja arī turpmāk paliks nemainīga.