Saskaņā ar jaunāko globālo pētījumu, ko veikusi organizācija “Young Life”, pusaudži un jaunieši ar ticības apziņu norāda, ka viņiem ir mazāk stresa nekā viņu vienaudžiem, kuri auguši bez ticības.

Aptaujā piedalījās vairāk nekā 7000 jauniešu no visas pasaules vecumā no 13 līdz 24 gadiem. Pētījumā teikts, ka pusaudži un jaunieši saskaras ar tādiem izaicinājumiem, ar kādiem iepriekšējās paaudzes nesaskārās, norādot, ka jaunieši aug “pasaulē, kas ir pārbagāta ar lielāku digitālo piekļuvi, nekā viņu prāts spēj apstrādāt”. Aptuveni trešdaļa pusaudžu un jauniešu piedzīvo augstu stresa līmeni, jo viņiem “ir grūti līdzsvarot mācību programmas, sabiedrības prasības, personīgos mērķus un attiecības,” teikts pētījumā. Šāds augsts stresa līmenis īpaši novērojams Amerikas Savienotajās Valstīs un Apvienotajā Karalistē.

Tomēr ticība var palīdzēt pusaudžiem un jauniešiem tikt galā ar stresu, atklāj aptauja. Tajā uzsver ka audzināšana kristīgā vidē mazina stresu, pusaudži ar šādu audzināšanu kopumā ziņo par zemāku stresa līmeni. Tāpēc ir vērtīgi virzīt pusaudžus ticības dzīvē un norādīt uz kristīgiem resursiem, kur smelties atbildes uz dzīves jautājumiem.