Pagājušajā svētdienā EAF Evaņģelizācijas grupa  viesojās Lubānas ev. lut. draudzē, lai sveiktu draudzes ērģelnieci Rudīti Kolāti ar "Baznīcmuziķis 2024" titula saņemšanu.

Rudīte ir dedzīga kalpotāja un vienmēr priecājas iesaistīties draudzes dzīvē, kalpojot ar brīnišķīgu ērģeļspēli. Šogad aprit jau trīsdesmit sestais gads, kopš Rudīte uzsāka savu muzikālo kalpošanu Lubānas draudzē. Paralēli muzicēšanai draudzē Rudīte darbojas arī Lubānas kultūras dzīvē, vadot mākslas un mūzikas skolu, kurā pasniedz bērniem mūzikas nodarbības un vada ansambli "Nakts Putni".

Paldies Rudītei par dedzīgo kalpošanu, lai Dievs svētī arī nākamajos, muzikāli piepildītajos gados!