Rosinot vienoties kopīgā darbā un veicināt valsts un pašvaldības attīstību, 7. jūnijā, Dobeles kultūras namā, kopīgās Lūgšanu brokastīs tikās gan dažādu konfesiju mācītāji un novada vadība, gan vietējie uzņēmēji.

Lūgšanu brokastis šogad caurvija doma par mīlestību un pateicību. Mācītāji aicināja visus vairāk novērtēt to, kas mums pieder, vietu, kurā dzīvojam. Prāvests Oskars Laugalis, uzrunājot sanākušos, teica: “Mīlestība ārstē cilvēkus – gan tos, kas to dod, gan tos, kas to saņem.” Uzrunas papildināja arī muzikāli priekšnesumi.

Lūgšanu brokastis ir daļa no starptautiskas iniciatīvas. Šis pasākums aizsākās Amerikas Savienotajās Valstīs 1952. gadā, kad vadītāji saprata, ka labklājība vien nespēs risināt daudzos izaicinājumus sabiedrībā. Tādēļ vienotībā un saskaņā, lūdzot Dieva svētību tautai un valstij un veidojot dziļāku savstarpēju uzticēšanos, viņi guva stiprinājumu un gudrību.

Līdzīgi pasākumi katru gadu notiek vairāk nekā 40 valstīs, arī Igaunijā un Lietuvā. Katru gadu arvien jaunas valstis uzsāk šo tradīciju, uzaicinot valsts līderus kopīgai sadraudzībai, iedrošinājumam un Dieva meklējumiem lūgšanā.

Lūgšanu brokastis Dobelē šogad norisinājās jau astoto reizi un papildināja Dobeles pilsētas svētku programmu ar īpaši sirsnīgu un dvēselisku noskaņu.