Nesen Ķīnā izdots jauns “kristīgo” himnu krājums, kurā iekļautas 50 dziesmas un dzejoļi ar tādiem virsrakstiem kā “Svētī Dzimteni”, “Tavas tautas prieks”, “Veicināt kristietības ķīnizāciju” un “Visaptverošās stratēģijas skaistums”. Tajos cildināts Ķīnas karogs, konstitūcija, komunisms un tradicionālā ķīniešu kultūra.

Jaunā himnu grāmata atspoguļo Komunistiskās partijas neatlaidīgos centienus mainīt kristietību. Tajā ir saglabāti tikai daži teksti, kas balstīti uz kristīgo ticību, taču kristīgās vērtības ir savijušās ar sociālistiskajām un tradicionālajām ķīniešu vērtībām, kuru popularizēšanu partija pieprasa no baznīcas. Jaunās himnu grāmatas izdošana sakrīt ar komunistiskās partijas arvien stingrāku tradicionālo kristīgo himnu aizliegumu.

“Mocekļu balss” pārstāvis Hjun Suk Folijs skaidro: “Tradicionālajās kristīgajās himnās ir Bībeles vārdi un mācība, tās slavē Dievu, bet himnas, kas veido šo krājumu, satur politiskus lozungus, slavē komunistisko partiju un valsti. Tā vietā, lai slēgtu baznīcas, komunistiskā partija cenšas atrast veidus, kā no tām izņemt Kristu vai vismaz pabīdīt Viņu malā.” 

Folijs aicina kristiešus visā pasaulē lūgties par viņiem un meklēt sadarbību ar Ķīnā esošajām mājas draudzēm, jo tieši mājas draudzēs joprojām tiek sludināts un cildināts Kristus, nevis komunisms.