Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca (LELB) aicina uz Daugavpils diecēzes dienu „Kristus baznīcai būt!”, kas notiks 29. jūnijā Madonā, Oskara Kalpaka ielā 21. Programma sāksies ar reģistrēšanos pulksten 9.00 un beigsies ar svētbrīdi pulksten 21.00 sestdienas vakarā.

Dienas programmā: Dievkalpojums Daugavpils diecēzes bīskapa Eināra Alpes vadībā, lekcija un diskusija ar mācītājiem Modri Plāti un Ainaru Baštiku, Armēnijas Baznīcas iepazīšana, svētku gājiens, Diecēzes kausa izcīņa, sadraudzība un kopdziedāšana. Pieteikšanās pie Daugavpils diecēzes draudžu mācītājiem līdz 26. jūnijam.