2023. gadā no Katoļu baznīcas Vācijā oficiāli izstājušies vairāk nekā 400 000 cilvēku. Tas ir otrs augstākais rādītājs līdz šim. Vācijā piederība baznīcai ir finansiāli saistīta ar baznīcas nodokļu sistēmu, kas ir daļa no plašākas nodokļu struktūras.

Locekļiem, kas oficiāli izstājas no baznīcas, šis nodoklis vairs nav jāmaksā, tādējādi radot finansiālu stimulu to atstāt. Izņēmumi no šīs prasības ir maznodrošinātie, bezdarbnieki, pensionāri, studenti un citi. Vācijas Bīskapu konference, kas nāca klajā ar šo statistiku, norādīja, ka, lai gan šie skaitļi ir augsti, tie atspoguļo nelielu samazinājumu salīdzinājumā ar iepriekšējā gadā reģistrētajiem vairāk nekā 520 000 izstāšanās gadījumiem. Jāpiebilst, ka arī Protestantu baznīca ziņo par ievērojamu izstājušos skaitu - pagājušajā gadā to atstājuši aptuveni 380 000 locekļu.