Jaunākie aptaujas dati ASV liecina, ka pieaug to kristiešu skaits, kas neatzīst Bībeles dievišķo autoritāti – vairāk nekā puse aptaujāto uzskata, ka tajā “nav pilna patiesība”. Tāpat dati atklāj, ka mainījušies uzskati par citām kristīgās doktrīnas atziņām.

56% aptaujāto uzskata, ka Jēzus nav vienīgais ceļš pie Dieva un debesīs iekļūs arī jūdaisma un islāma sekotāji. Vēl 73% amerikāņu kristieši domā, ka Jēzus ir Dieva radīta būtne, ne daļa no Dieva. Tāpat 43% aptaujātie noliedz Jēzus dievišķību, un uzskata, viņš bija tikai labs skolotājs. 60% kristieši noraida Svēto Garu kā personu un 57% aptaujāto uzskata, ka cilvēka daba nav grēcīga. Viņi atzīst, ka cilvēki izdara individuālus grēkus, bet pašā pamatā viņi ir labi. Jaunākie aptaujas dati tika salīdzināti ar līdzīgu aptauju 2014.gadā un visos jautājumos pieaug to kristiešu skaits, kas vairs netic vispārpieņemtām kristietības pamatpatiesībām. Lai gan ētikas un morāles jautājumos aptaujātie ir kļuvuši konservatīvāki kopš pēdējās anketēšanas. Piemēram, vairāk nekā 90% respondentu norādīja, ka seksuālās attiecības ārpus laulībām un aborts ir grēks.