Bībeles muzejā Vašingtonā, ASV izstādē "Samarieši: Bībeles ļaudis" ir apskatāms viens no pirmajiem eksponātiem, - sens akmens ar uzrakstu, kas apliecina samariešu tautas vēsturi. Eksponātu muzejam nodevis Izraēlas prezidents Īzaks Hercogs.

Muzeja pārstāvji apgalvo, ka samarieši nav tikai cilvēku grupa, kas minēta Bībeles un rabīnu tekstos, bet joprojām pastāv kā mikrokopiena, - mūsdienu pasaulē varētu būt aptuveni 850 samarieši. Izstāde "Samarieši: Bībeles ļaudis" sniedz ieskatu par gadsimtiem senu kopienu, kura ir tieši pieminēta Svētajos Rakstos un tā parāda viņu kultūru, tradīcijas un mijiedarbību ar dažādām reliģiskām grupām. Lielu akmens uzrakstu, kas sākotnēji atradās viduslaiku samariešu sinagogā Kefar Kalilā, izstādei nodeva Izraēlas prezidenta rezidence un Izraēlas senlietu pārvalde. Pēc muzeja ziņām, samariešu ebreju uzrakstu publicējis Samariešu vēstures zinātnieks un Izraēlas otrais prezidents Itzhaks Ben-Zvi.