Jeruzalemē netālu no Jafas vārtiem izveidota multimediju izstāde “The Experience of Resurrection” (“Augšāmcelšanās pieredze”). 200 kvadrātmetru plašā instalācija atrodas Franciskāņu Kristīgajā informācijas centrā, un tās paredzēta 4-15 cilvēku grupām. 

Izstāde adresēta svētceļniekiem, kuri pirmo reizi ierodas Jeruzalemē un grib orientēties pilsētā. Taču tā būs noderīga arī tiem, kuri Jeruzalemē bijuši jau vairākas reizes un vēlas no jauna atklāt vietas, kurās dzīvojis un darbojies Jēzus Kristus. Izstādē skatītājs iepazīst Jeruzalemi, kāda tā bijusi pirms 2000 gadiem, nonāk Getzemanes dārzā un var piedzīvot šajā dārzā notikušo, uzzina par kristietības vēsturi un tiek aicināts domāt par tukšo kapu. Apmeklētājiem tiek nodots skaidrs vēstījums: “Jūs stāvat pie tukša kapa tāpat kā sievietes un Jēzus mācekļi. Vai arī jūs ticat tāpat, kā viņi ticēja? Vai esat savā dzīvē piedzīvojuši Jēzu kā augšāmcelto?”