2. bauslis “Netaisi sev elku tēlus”

1. pārbaudes jautājums:
Vai savā nepaklausībā, liekulībā un dumpībā esi pielūdzis Dievu ne pēc tā parauga, kādu Viņš ir devis savā Vārdā, bet pēc cilvēku izdomātām tradīcijām un rituāliem?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Liekuļi! …Tie man velti izrāda godbijību, mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēles.” (Mat 15:7-9)

2. pārbaudes jautājums:
Vai pielūdzot Dievu, esi lietojis palīglīdzekļus, kurus Viņš nav pavēlējis savā Vārdā, piemēram, devies uz īpašām svētvietām, lietojis svētbildes, statujas, krucifiksus - klanījies to priekšā kopā ar kvēpināšanu?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“… nāk stunda, kad jūs Tēvu vairs nepielūgsit nedz šinī kalnā, nedz Jeruzālemē…. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā. Jo Tēvs tādus meklē, kas Viņu tā pielūdz.” (Jāņa ev. 4:21-22)

3. pārbaudes jautājums:
Vai esi pieļāvis, ka Patieso Dievu var pielūgt arī tā, kā to dara  hinduismā, islāmā, judaismā un citās reliģijās, bet ne Dieva noliktajā kārtībā, proti, vienīgi caur Jēzu Kristu?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Jēzus saka: "ES ESMU ceļš, un patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tā Tēva, kā vien caur Mani.” (Jņ 14:6)