Gulbenes luterāņu baznīcas vēsturiskajai ēkai, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, pašlaik tiek restaurētas jau trešās autentiskās koši baltās durvis. Gulbenes luterāņu baznīca tiek saukta par balto baznīcu, un šovasar tai apritēs 180 gadi.

Gulbenes luterāņu baznīcas jubileja tiks svinēta 5. un 6. augustā. Baznīcai ir pavisam trīs vēsturiskas ieejas durvis. Tās visas ir valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Katras no šīm durvīm ir 19. gadsimta pirmā ceturkšņa vietējas nozīmes mākslas piemineklis. Pirmās durvis restaurētas 2008. gadā, sagaidot baznīcas 165 gadu jubileju. Dažus gadus vēlāk restaurētas pretējās – pagalma puses – ieejas durvis. Pagaidām vēl nav piepildījies draudzes sapnis sākt atjaunot baznīcas torni, kas sagrauts Otrā pasaules kara laikā. Joprojām ir iespējams ziedot torņa atjaunošanai. Gulbenes luterāņu baznīcas durvis ir atvērtas apmeklētajiem katru dienu no pulksten 10.00 līdz 20.00.