Braucot pa Rīgas apvedceļu, tūlīt aiz pagrieziena uz Piņķiem starp kokiem pavīd Svētā Jāņa luterāņu baznīcas siluets. Šīs draudzes vēsture iesniedzas senos laikos, kas saistīti ar kristīgās ticības pirmsākumiem Latvijā. 15. jūnijā apritēs dievnama 150. gadadiena.

Apkārt Babītes ezeram savulaik atradās četras kapelas: Svētā Bērtuļa (Bartolomeja), Svētā Jāņa, Svētā Nikolaja un Svētās Annas kapela. Precīzi nav zināms, taču, iespējams, šīs kapelas 13. gadsimtā izveidoja cisterciešu mūki no Svētā Nikolaja klostera, kas atradās Daugavgrīvā. Kā rakstīts Indriķa hronikā, Nikolaja klosteri 1202. gadā dibināja bīskaps Alberts. 19. gadsimta otrā pusē Rīgas rāte nolēma par pilsētas līdzekļiem celt baznīcu no akmens. 1874. gada 16. jūnijā notika jaunās baznīcas ēkas iesvētīšana, un šogad 15. jūnijā Piņķu Svētā Jāņa baznīcā tiks svinēta 150. gadadiena.