Baltijas Globālā Iniciatīva šonedēļ aicina lūgt par vajātajiem kristiešiem Burkinafaso. Burkinafaso dzīvo nedaudz vairāk kā 22,5 miljonu iedzīvotāju, no kuriem aptuveni 23% ir kristieši. Visvairāk tiek vajāti no islāma ticības pārnākušie, taču islāma kaujinieku uzbrukumi apdraud visus ticīgos.

Burkinafaso ilgi ir bijusi laba reputācija attiecībā uz reliģisko toleranci. Diemžēl pēdējā laikā tas sāk mainīties uz slikto pusi. Lūgsim, lai Dievs dod gudrību un sapratni valdības spēkiem novērtēt kristiešu ieguldījumu, kā arī spēt aizsargāt visu valsts pilsoņu cilvēktiesības!  Valstī ir aptuveni 1 miljons iekšēji pārvietoto personu, no kuriem liela daļa ir kristieši. Islāmistu ekstrēmistu uzbrukumi ir izdzinuši cilvēkus no mājām, un viņi ir nonākuši bēgļu nometnēs. Lūgsim par Dieva apgādību mūsu pārvietoto brāļu un māsu dzīvēs! Lūgsim līdz ar mācītāju no Burkinafaso: “Lūgsim par Burkinafaso, lai Dieva miers valdītu valstī, lai mūsu cilvēki varētu doties atpakaļ uz saviem ciematiem un turpināt savas ikdienas aktivitātes!”

Lūgsim, lai kristiešiem būtu Dieva žēlastība palikt stipriem ticībā, pat sastopoties ar milzu pretestību!