Vairāk kā 60 000 kristiešu piedalījās 54. ikgadējā Opvekingas Vasarsvētku konferencē (Opwekking Pentecost Conference) Nīderlandē. Šis iespaidīgais pasākums ir pretrunā ar reputāciju, kāda ir Nīderlandes postkristīgajai sabiedrībai, kurā valda ateisms, legalizētas narkotikas un prostitūcija. Saskaņā ar Nīderlandes Sociālo pētījumu institūta datiem vairāk nekā puse Nīderlandes iedzīvotāju uzskata sevi par ateistiem vai agnostiķiem, bet 69 % nekad nav apmeklējuši dievkalpojumus.

Opvekingas fonds ir starpkonfesionāla organizācija, kas pēdējos 60 gadus ir bijusi veltīta tam, lai sekotu “Jēzum Svētā Gara spēkā”. Tā aktīvi iesaistās evaņģēlija sludināšanā un kristiešu sagatavošanā,kā arī organizējot konferences.

Konferencē, kas notika Vasarsvētku svētdienas nedēļas nogalē, piedalījās 63 000 apmeklētāju, bet vēl 700 000 piedalījās tiešsaistē. Opvekingas ģenerāldirektors Rubens Flašs (Ruben Flach) savā uzrunā mudināja klātesošos dedzīgi tiekties pēc Dieva un iedrošināja cilvēkus dalīties ar evaņģēliju visā pasaulē.

Lielais dalībnieku skaits, kas ieradās uz Opvekingas Vasarsvētku konferenci, ir spēcīgs atgādinājums par ticības un atdzimšanas nerimstošo spēku.