Draudze “Gars un Patiesība” organizē lūgšanu un pielūgsmes nakti šī gada 23.jūnijā. Pirms 22 gadiem Dievs šo projektu ielika mācītāja F.R.Adžiboije sirdī, un tajā piedalījās vairākas “Dzīvības Avots” apvienības draudzes, kā arī vietējās draudzes kopā ar to mācītājiem.

Šogad viņu aicinājums skan tā: “Šajā laikā mēs ceļam slavas un pielūgsmes altāri Dievam, lai Viņa svētības un labvēlība varētu nākt pār mūsu tautu. Mēs ticam, ka Dievs vēlas pievienot vēl vairāk draudzes un dedzīgus kristiešus, kas īpaši šajā naktī pasludinātu Dieva patiesību un stāvētu pret visu elkdievību, kas notiek mūsu zemē. Šajā vakarā kopīgi slavēsim un pagodināsim Dievu! Piesauksim Viņa žēlastību savai zemei un tautai!”

Pasākums notiks draudzē “Gars un Patiesība”, Edgara Kauliņa alejā 5, Lielvārdē, no plkst.21 līdz plkst.1 naktī. Tiks nodrošināta bērnu pieskatīšana.