Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcā 19. un 26. jūnijā, kā arī 10. jūlijā notiks spēka seminārs „Drošsirdīgs vīrietis”. Tā mērķis ir drošā vidē no jauna aktualizēt šādus tematus: vīzija par vīrišķību jeb kāda ir Dieva dotā vīzija par vīrišķību, lai tā kļūtu par katra vīrieša ikdienu; kā palikt Svētā Gara spēka piepildītiem, izdzīvojot vīrišķības dāvanu.

Laikā, kad vīrišķības identitāte un loma sabiedrībā tiek samazināta un apdraudēta, kristīgiem vīriem ir jāatrod veids, kā dziļāk un pilnīgāk savienoties ar Dieva Gara patiesību un spēku, lai, neskatoties uz visiem kārdinājumiem un izaicinājumiem, satvertu vīrišķības svētību, ar kuru Dievs ir apveltījis katru vīrieti.

Semināra laikā būs iespēja pārrunāt vakara tēmu mazajās grupās un individuālā sarunā satikties ar mācītāju Aldi Elbertu vai Kristu Kalniņu, kā arī saņemt aizlūgšanas par aktuāliem jautājumiem.