Eiropas valstīs pieaug tendence pakļauties islāma kopienas prasībām, izdzēšot savu mantojumu, tradīcijas un reliģiju. Nesen arī tika ziņots par mājas cūku un varavīksnes aizliegšanu, lai pielāgotos musulmaņu skolēniem.

Kādā incidentā Austrijā, vienā no Vīnes pamatskolām lasīšanas nodarbības laikā 2. klases skolēns lūdza lasīt no Bībeles. Skolotāja atbildēja: "Nē, to nevar pieļaut. Tas nebūtu godīgi pret Muhamedu." Skolēna ģimene bija sašutusi par šādu lēmumu. Zēna tēvs norādīja, ka viņa dēlam patīk lasīt Bībeli un nav izprotams, kāpēc to nevar darīt arī skolā. Izglītības ministrija, atbildot uz radušos situāciju, atbildību par "konkrētiem incidentiem klasē" novirzīja Izglītības pārvaldei, kura paziņoja, ka "neeksistē ieteikumu, kā rīkoties ar reliģiskiem tekstiem klasē".

No 2021. līdz 2023. gadam Vīnes skolās izdarīto noziegumu skaits vairāk nekā divkāršojies – no 962 līdz 1932 gadījumiem. Šis satraucošais pieaugums ir cieši saistīts ar pieaugošo spiedienu uz pedagogiem, lai pielāgotos musulmaņu skolēnu prasībām, bieži vien uz kristīgo vērtību rēķina. Skolotāji ikdienā bieži saskaras ar konfliktiem, tostarp reliģiskiem strīdiem, piespiedu pārkvalificēšanos un šariata likumu prasību ievērošanu attiecībā uz apģērbu un ķermeņa aizsegšanu.