ASV Oklahomas štata skolu klasēs atgriežas Bībeles. Oklahomas štata izglītības pārvaldes amatpersona nesen paziņojusi, ka štats pieprasa, lai katrā valsts skolas klasē būtu Bībeles eksemplārs, un lēmums jāīsteno nekavējoties.

"Šī mandāta ievērošana ir obligāta," norāda Oklahomas štata skolu galvenais vadītājs Raiens Valterss. Viņš raksturojis Bībeli kā "nepieciešamu vēstures dokumentu, lai mācītu mūsu bērniem par šīs valsts vēsturi, lai viņiem būtu pilnīga izpratne par Rietumu civilizāciju [un] izpratne par mūsu tiesību sistēmas pamatu".

Valterss atgādina, ka “Svētā grāmata” ir "viens no pamatdokumentiem, kas tika izmantots Konstitūcijā un mūsu [ASV] valsts dzimšanā." Lai gan nav tieši norādīts, kur - vai cik redzamā vietā - Bībeles ir jāizvieto, ir izdots rīkojums, lai Svētie Raksti atrastos no 5. līdz 12. klašu telpās. Raiens Valterss to noteicis vēstulē, ko nosūtījis visiem Oklahomas štata skolu direktoriem. Štata skolu vadītājs apgalvo, ka, pamatojoties uz Oklahomas statūtu 70. sadaļu, viņam ir tiesības pieprasīt Bībeles mācīšanu skolās.