394. Ja mani ļaudis - Abpusēji griezīgs zobens!

Ja Mani ļaudis
00:56:37
Publicēts 07.12.2022

Rakstu vieta: Psalms 149
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Ivars Jēkabsons - Ādažu ev.lut. draudzes Baltezera un Carnikavas baznīcas mācītājs
Raivis Deksnis - Tukuma un Nāriņciema baptistu draudzes sludinātājs