3. bauslis “Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt”

1. pārbaudes jautājums:
Vai esi veltījis laiku lai atklātu trešā baušļa nozīmi un saprastu Dieva brīdinājumu par Viņa Personas vārda vieglprātīgu lietošanu?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Svētīgs tas cilvēks, kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas.” (Psalms 1:2-3)

2. pārbaudes jautājums:
Vai esi domājis par to, ka nelietīga Dieva Vārda lietošana ir raksturīga ienaidniekiem un kāds sods sagaida tos, kas tā dara?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Ar ļaunprātīgu viltu viņi runā par Tevi un kā Tavi ienaidnieki nelietīgi valkā Tavu Vārdu” (Ps 139:20)
“Tagad jums, priesteri, šī pavēle: ja jūs neklausīsiet, ja neņemsiet vērā, ja negodāsiet Manu Vārdu, saka Kungs Cebaots, tad es jums uzsūtīšu lāstu un jūsu svētības par lāstiem padarīšu, pat nolādēšu, jo jūs neko neņemat vērā!” (Mal 2:1-2)

3. pārbaudes jautājums:
Vai esi savās ikdienas sarunās, vieglprātīgi un ar humora pieskaņu stāstījis anekdotes par svētām tēmām, tādējādi necienīgi pieminēdams Dieva Personas vārdu?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“...par ikkatru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā” (Mat 12:36)