Amerikāņu aktieris, producents, evaņģēlists un kristīgo vērtību aizstāvis Kirks Kamerons nesen atklājis savus plānus par to, ka vēlas izdot grāmatu ar nosaukumu “Born to Be Brave” (“Dzimis, lai būtu drosmīgs”). Grāmatas izdošana plānota oktobrī.

Autors grāmatu dēvē par "Amerikas garīgās atgriešanās ceļvedi - praktisku un iedvesmojošu skatījumu uz to, kā ir iespējams mainīt mūsu [amerikāņu] kultūru". Kamerons savu ieceri skaidro: “Tumši un ļauni spēki ir izpostījuši Amerikas kultūru, un ticīgo ģimenes jūtas iebiedētas un nobijušās. Daudzi pat domā, ka ar to neko nevar darīt." Tomēr viņš vēlas, lai lasītāji iegūst drosmi un pārliecību, ka pārmaiņas ir iespējamas un aicina uz rīcību. Dievs ir vienmēr kustībā, tādēļ arī mums jārīkojas, uzskata Kamerons. Grāmatā ir ietvertas Bībeles atziņas un patiesi stāsti par cilvēkiem, kuri rīkojās drosmīgi savas mīlestības dēļ pret Dievu un citiem.